slogan
Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Triết lý và mục tiêu đào tạo

Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của giáo dục âm nhạc, phát triển tư duy tích cực và khả năng sáng tạo, phát huy tinh thần gắn kết trong từng học viên.

Ươm mầm và hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của học viên, khuyến khích tất cả học viên theo đuổi đam mê, suy nghĩ độc lập trở thành những những công dân tiên phong trong thời đại mới.

Đào tạo nâng cao khả năng nghệ thuật, giúp tất cả các bạn học viên phát huy hết tiềm năng nghệ thuật ẩn chứa trong mỗi bạn học viên.

Đưa âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng, sử dụng hạt giống âm nhạc để hoàn thiện tâm hồn. và nhân cách.

 

Anh Duong Music School – Music lightting the Soul

Trường Âm nhạc Ánh Dương – Âm nhạc soi sáng tâm hồn

 

Icon mạng xã hội website