slogan
Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Nội quy & Quy định

NỘI QUI HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ÂM NHẠC ÁNH DƯƠNG

Nội quy và Quy định học tập và giảng dạy âm nhạc tại Trường Âm nhạc Ánh Dương được áp dụng cho tất cả các học viên và giảng viên của Trường.

NỘI QUI HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ÂM NHẠC ÁNH DƯƠNG

1. Các học viên khi tới đăng ký học các môn năng khiếu tại Trường Âm nhạc Ánh Dương được cấp vở chép nhạc miễn phí và mua giáo trình phù hợp với trình độ. Nếu học viên có nhu cầu, Trường Âm nhạc Ánh Dương sẽ tạo điều kiện thu âm và thực hiện các slide show cho học sinh miễn phí.

2. Khi đăng ký học các bộ môn tại Trường Âm nhạc Ánh Dương các học viên phải nộp học phí trước 2 buổi. Tiền học phí sẽ đóng trước vào các buổi học đầu tiên của khóa học.

3. Trong quá trình học tại Trường Âm nhạc Ánh Dương, nếu học viên muốn nghỉ học tạm thời do nhu cầu cá nhân thì phải báo trước với quản lý của nhà trường trước 01 ngày để nhà trường sắp xếp giáo viên và bố trí buổi dạy bù vào thời gian thích hợp trong tuần. Nếu học viên tự ý nghỉ học không báo trước theo thời gian quy định thì buổi học đó coi như đã học.

4. Nếu học viên nghỉ quá 50% số buổi học hàng tháng không xin phép thì coi như đã thôi học. Trường Âm nhạc Ánh Dương có quyền bố trí học viên khác vào giờ học đó. Nếu muốn đăng ký học tiếp tại Trường Âm nhạc Ánh Dương, học viên đó phải học sang giờ khác do Nhà trường sắp xếp phù hợp. Nếu học viên tự ý bỏ học không xin phép hoặc số buổi nghỉ học trong khóa vượt quá số buổi quy định của Trường thì học viên hoàn toàn không được hoàn trả học phí đã đóng.

5. Khi học tập tại Trường Âm nhạc Ánh Dương, học viên phải có ý thức giữ gìn tài sản của Trường. Nếu làm hư hỏng, mất mát thì học viên phải có trách nhiệm bồi hoàn theo đúng giá trị tài sản đó.
 

 
Tin tức liên quan