slogan
Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Học viên

Tìm tôi tại ÁNH DƯƠNG MUSIC

Bạn muốn biết mình đang ở đâu tại Ánh Dương Music!

form tìm kiếm học viên

Nguyễn Thảo Hân Học Viên

 
Nguyễn Thảo Hân
Icon mạng xã hội

Nguyễn Thảo Hân

Thông tin cá nhân:

- Ngày sinh: 17-08-2007

- Giới tính: Nữ

- Email: ngananh.doan@gmail.com

Giới thiệu:

Nguyễn Thảo Hân học viên lớp piano - Trường Âm nhạc Ánh Dương. Thảo Hân đến với âm nhạc đặc biệt là piano thật nhẹ nhàng

 

Button đăng ký