slogan
Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Ban lãnh đạo và giảng viên

Hiệu trưởng - NGUYỄN THỊ VÂN OANH

NGUYỄN THỊ VÂN OANH

Hiệu trưởng

Giới thiệu:

  • Giảng viên Nguyễn Thị Vân Oanh - Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Ánh Dương sinh ra trong một gia đình có truyển thống âm nhạc, Ông nội chơi đàn trong nhà thờ, Bố tham gia hát trong ca đoàn tại giáo xứ Vinh Hòa, La Sơn.

Quá trình đào tạo:

  • Theo học nhạc từ nhỏ với Nhạc sĩ Vi Nam, năm 1997 đạt giải nhất cuộc thi organ & piano "Suối Nhạc Hồng" do Tỉnh Đak Lak tổ chức.
  • Từ năm 1997 đến năm 1999 tiếp tục theo học Piano & Organ tại trường dòng -  Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Play Ku)
  • Năm 2003 tốt nghiệp cử nhân sư phạm nhạc -  Đại học Nghệ thuật Huế  (nay là Học viện Âm nhạc Huế).

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2005 đến năm 2008 giáo viên âm nhạc tại Trường Quốc Tế Việt Úc.
  • Từ năm 2004 đến 2012 là giáo viên dạy Piano & Organ tại Trường nhạc Yamaha quốc tế Hóa Quang.
  • Từ năm 2012 đến nay là Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Ánh Dương.