slogan
Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Ánh Dương Music - Âm nhạc soi sáng tâm hồn

Ban lãnh đạo và giảng viên

BIỆN QUỐC ANH

BIỆN QUỐC ANH

Tâm huyết với công tác giáo dục âm nhạc. Năm 2012, Trường Âm nhạc Ánh Dương chính thức được thành lập, dưới sự dẫn dắt của Ông Biện Quốc Anh Trường Âm nhạc Ánh Dương đã quy tụ được đội ngũ giáo viên giỏi và tâm huyết với công tác giáo dục âm nhạc....
NGUYỄN THỊ VÂN OANH

NGUYỄN THỊ VÂN OANH

Giảng viên Nguyễn Thị Vân Oanh - Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Ánh Dương, tốt nghiệp cử nhân chuyên nghành sư phạm nhạc - Học viện Âm nhạc Huế năm 2003. Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc tại các Trường nhạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. ...
TS. TRƯƠNG NGỌC THẮNG

TS. TRƯƠNG NGỌC THẮNG

PGS/TS . Trương Ngọc Thắng - Trưởng Ban cố vấn Trường Âm nhạc Ánh Dương (Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế). ...
NGUYỄN VI NAM

NGUYỄN VI NAM

Nhạc sĩ Nguyễn Vi Nam - Thành viên ban cố vấn Trường Âm nhạc Ánh Dương. Nhạc sĩ Vi Nam cùng với Ban giám đốc hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển của Trường Âm nhạc Ánh Dương....
 NGUYỄN PHƯỚC VĨNH HƯNG

NGUYỄN PHƯỚC VĨNH HƯNG

Thạc sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Hưng - Giảng viên bộ môn piano của Trường Âm nhạc Ánh Dương, phụ trách lớp piano nhạc nhẹ tài năng của Nhà Trường....